dimecres, 17 de febrer del 2016

Reunió amb alcaldia 16 de febrer de 2016

Benvolgudes famílies,

arrel de la posada en contacte amb la Federació d'AMPAs de Gramenet d'un mitjà de comunicació i una conversa posterior amb l'alcaldessa, sobre el fet d'anar de la mà en les reivindicacions a nivell educació de la nostra ciutat (http://comunicacio21.cat/noticies-linianord-barcelonesnord/114981-les-ampa-i-l-ajuntament-de-santa-coloma-volen-fer-pinya) ahir vam tenir una reunió a l'ajuntament amb la dita alcaldessa i els representants d'educació de l'ajuntament i aquest és el resum:

En primer lloc, sobre el procés de preinscripcions, ens comuniquen que a l'oferta inicial no es tanca cap grup de P3. Un cop feta les preinscripcions es valorarà si tots els grups s'han omplert i en alguns casos pot baixar la ràtio.
A secundària comencen a aparèixer «bolets» (un al Puig Castellar, dos grups a La Bastida i un al Ramon Berenguer) i anirà en augment els propers cursos perquè estem començant a rebre el boom d'alumnat que fa uns anys va començar la primària. A part d'aquests grups nous, hi ha comptabilitzades alguna plaça més pels alumnes de matrícula viva. Des de l'Ajuntament són conscients que a secundària el tema anirà a més i sobre tot hi haurà problemes quant a espais als centres. Quan passin les preinscripcions, a la taula de planificació amb el Departament, exposaran aquest tema i que es comenci a treballar en previsió d'aquest augment d'alumnat a l'ESO i com es solucionarà perquè puguin fer classes en condicions òptimes i de qualitat.
Existeix la possibilitat d'adequar espais buit de la ciutat per fer un nou institut que doni resposta a les places de secundària dels propers cursos, com l'antiga CIBA o l'escola Sant Just.
En aquest punt, es demana si es contempla la possibilitat de fer un institut-escola, a partir del què fa anys es demana per l'escola Santa Coloma, i ens diuen que des del Departament d'Ensenyament es descarten els instituts-escola.

En segon lloc, la regiora d'educació ens informa que han estat treballant amb algunes famílies i presentaran una moció sobre les USEE de les nostres escoles per millorar aquest servei a la ciutat.e

En tercer lloc, sobre les obres de manteniment i adequació dels edificis escolars, ens informen que a l'última reunió tinguda amb els Serveis Territorials de l'ajuntament s'ha fet un repàs a l'estat dels edificis, i que s'han fet totes les actuacions que com a ajuntament podien fer. Hi ha un deute de la Generalitat i una part que han de fer ells que no estan fent. Tot i així, aquest estiu està previst que facin obres a tres escoles de la ciutat (Sagarra, Sagrada Família i Gaudí). Ens informen que fa temps l'ajuntament va proposar un conveni entre ells i el departament per tal d'aclarir les competències de cada administració però no s'ha pogut signar.
Ens animen a participar del grup «Obres, estrutura i manteniment» que hi ha dins el CEM on pot entrar qui vulgui.

En quart lloc, l'AMPA Riera Alta demana si el projecte educatiu del seu centre podria tenir una continuïtat a la secundària. L'opinió que dona el tinent d'alcalde és que les famílies trien lliurement el centre on escolaritzen els seus fills i no és responsabilitat ni de l'ajuntament ni del departament assegurar-los un centre de secundària de les mateixes característiques. El què sí aconsellen es des del centre posar-se en contacte amb instituts de la ciutat per mirar d'implicar-los en aquest sistema educatiu, i l'ajuntament en tot cas pot donar suport i acompanyar en aquest procés. També afegeixen que quan alumnes arriben a les PAU es trobaran amb el sistema tradicional i hauran d'estudiar. Des de la Bastida es mostren propers al diàleg amb l'AMPA del Riera Alta, però des de la FAMPAs s'observa que l'oferta educativa hauria de ser més àmplia, en tant l'institut de la Bastida no té ofertat tots els batxillerats o cicles, sinó que hauria de ser una feina de posar-se en contacte amb més instituts de la ciutat.
En cinquè lloc, ens informen que s'està elaborant el PAM i en l'àmbit d'educació s'ha programat una activitat per recollir les necessitats en aquest camp de la ciutat. Serà el proper 25 de febrer a l'OME dins la sessió del CEM (convocat a les 17 h.)

En sisè lloc, hi ha un projecte en marxa «Escola de famílies» on entra per exemple una pel.lícula el proper 4 de març a la biblioteca de Singuerlin sobre el bulling. Comentem la possiblitat de treballar-ho a les escoles, tant de secundària com de primària, a nivell preventiu i no quan ja hi ha hagut algun cas.


En setè lloc, ens informen que al Mas Fonollar es faran activitas els dissabtes a la tarda adreçades a joves.


Aclariment: l'alcaldessa no es va posar anteriorment en contacte amb la Federació, vam saber d'aquesta intenció d'anar de la mà al trucar-nos d'aquest mitjà de comunicació, com aclareix l'Àfrica.

1 comentari: